Tandläkarskräck

Bor du på Södermalm och drar dig för att gå till tandläkaren? På Södermalm i Stockholm finns många duktiga tandläkare som känner till problemen med tandläkarskräck och är redo att göra ditt besök så enkelt och behagligt som möjligt. Men det är du som måste ta första steget och överkomma dina rädslor och föreställningar.

Inte ovanligt

Att vara pirrig och känna obehag inför ett besök hos sin tandläkare är inget konstigt, det gör många människor. Ungefär varannan svensk uppger att de upplever obehag inför ett tandläkarbesök. Det är helt enkelt en obekväm situation att ligga bakåtlutad i en stol i kallt strålkastarljus medan en främling gräver med stålverktyg i din mun. De allra flesta lyckas dock överkomma sitt obehag och går från tandläkaren nöjda med sig själva och tandläkarens jobb. Och framför allt med en betydligt fräschare känsla i munnen.

En fobi

För vissa kan dock obehaget inför tandläkarbesöket utvecklas till en fobi. Man låter tankarna och föreställningarna skena, överdriver det kommande obehaget och smärtan tills det når en punkt där det blir helt otänkbart att frivilligt utsätta sig för en sådan behandling. Tyvärr finns exempel på människor i skriande behov av tandvård som hellre blir av med sina tänder än gör ett besök hos tandläkaren. Lyckligtvis är de rätt få, och de flesta kan övervinna sina fobier med lite träning.

Tandläkarskräck, eller tandvårdsfobi som tandläkarna själva kallar det, är som sagt ett utbrett problem, men det finns lösningar. Vi ska ge dig några exempel.

Gå till en tandläkare med kunskap om problemet

Kanske har du besökt en tandläkare någon gång i livet som fnyst och avfärdat dina rädslor och kallat det för barnfasoner eller andra nedvärderande uttryck. En tandläkare som inte tar problemet på allvar ska du inte behöva utsätta dig för, framför allt inte om du bor i ett så tättbefolkat område som Södermalm eller andra delar av Stockholm. Ring runt i din stadsdel och hör dig för hur mottagningarna jobbar med tandvårdsfobi.

Besök en psykolog

Många tandläkarmottagningar har anställda psykologer som du kan besöka för att få hjälp med dina problem. Genom samtal och beteendeterapi lyckas många överkomma sin fobi. Många upplever också att det var en fördel att befinna sig just i tandläkarmottagningens lokaler under terapiarbetet.

Andra tips

Det kan också hjälpa att ta med en vän eller anhörig som du känner dig trygg med. Det kan hjälpa dig att avleda dina tankar från obehaget. Du kan också pröva att ta en lugnande tablett innan besöket, om tandläkaren anser att det är förenligt med behandlingen du ska få. I vissa fall kan även behandlingen utföras under narkos.

Laser

Är det själva vibrationerna och ljudet från borren som skrämmer dig kan du besöka en mottagning som utför laserbehandling. Laser kan användas för att laga hål, bota ilningar i tänderna och mycket annat samtidigt som du slipper det karaktäristiska ljudet från borren och dess vibrationer i huvudet.

Låt inte din tandläkarskräck hindra dig från en god munhygien och starka tänder. Kontakta en tandläkare som respekterar dina fobi och hjälper dig att övervinna den!

Läs mer på http://www.tandläkaresödermalm.biz/.

Att tänka på innan du hittar en tandläkare

Bor du i Bromma utanför Stockholm eller i en småstad någonstans i landet? Oavsett var man bor går det ungefär till likadant när man ska hitta en tandläkare. Som boende i Bromma har man dock mer att välja på än i en småstad, med tanke på att det ligger i Stockholm. Tandvård är dock något som alla behöver och barn har rätt till, så vare sig man bor i Bromma eller en mindre stad någonstans, ska det inte vara alltför svårt att hitta en tandläkare.

Privat eller offentlig sektor?

Den som vill få sina tänder undersökta kan antingen göra det hos en tandläkare i offentlig regi, det vill säga Folktandvården, eller hos en privattandläkare. Eftersom privata kliniker ofta har skillnader mot varandra, kan också skillnaden mellan att besöka Folktandvården och en privattandläkare variera.

Något som kan variera är priserna och hur många tider tandläkaren har. De flesta går en gång om året, medan andra kan behöva gå desto oftare. För den som går ofta kan en tandläkare med ett bra tidsutbud vara avgörande.

Använd sökmotorer

Det finns flera sätt man kan använda sig av sökmotorer på för att hitta en bra tandläkare. För att först få ett urval av kliniker att välja mellan kan du helt enkelt söka på ”tandläkare” följt av staden du bor i. Bor du till exempel i Bromma bör en sökning på ”tandläkare Bromma” ge dig ett antal kliniker att titta närmare på. Läs mer här!

Därefter kan det, särskilt om de är privata, vara bra att även söka runt efter recensioner på nätet. Det bör understrykas att anonyma recensioner på nätet givetvis inte behöver säga särskilt mycket, men om det finns många recensioner som ungefär klagar på samma sak kan det finnas skäl att bli skeptisk.

Hur trovärdigt är det egentligen?

Det finns många exempel på när firmor har gått in på dylika plattformar och gett sina konkurrenter dåliga recensioner. Genom att inte lita på recensioner där underlaget är väldigt tunt kan man undvika att gå på detta. Om det endast finns 2 – 3 recensioner om en tandläkare kan det alltså vara svårt att dra några slutsatser. Det är givetvis fullt möjligt för någon att iscensätta hundra negativa omdömen också, men bör vara mer sällsynt.

Ännu mer försiktighet bör iakttas när omdömena är skrivna av anonyma användare, vilket de ofta är. Det finns ett antal sidor där användarna behöver verifieras, och dessa är, som regel, mer pålitliga. Dock kan man aldrig vara 100 % säker, utan det gäller att kolla på flera sidor och ta del av ett så stort underlag som möjligt för att få sig en helhetsuppfattning.

Unik relation mellan dig och din tandläkare

Få yrken utvecklar samma relation till sina kunder som då det kommer till tandläkare. Det är egentligen bara att se till sig själv och hur man agerar då man står inför det årliga besöket hos en tandläkare – förmodligen så väljer här åtta av tio personer att besöka samma tandläkare som man alltid haft och det ska till mycket om man ska byta.

Varför? Jo, av den anledningen att munnen och tänderna är väldigt känsliga och att en tandläkare hela tiden skaffar sig den nödvändiga kunskapen kring hur varje patient agerar och reagerar vid beröring. Det vill säga; för de flesta så är det en trygghet i att ha samma tandläkare och man utvecklar därför en relation som varar genom hela livet – oavsett vad det kostar. Just priset är intressant gällande detta. Många pekar nämligen på att kostnaden för en tandläkare är för hög; men istället för att byta tandläkare så håller man fast vid sin speciella och detta även om denne tar mer betalt. Ser man till detta faktum så förstår man också varför denna relation är så unik.

Du kan exempelvis hitta en tandläkare där du bor – säg i Solna – som är mycket billigare än din ordinarie tandläkare; men du skulle ändå inte byta mottagning då du upplever den nödvändiga tryggheten och vet vad du får hos din ordinarie tandläkare. Här ska vi även tillägga att många gör fel här. Skiljer det extremt mycket pengar mellan två stycken olika tandläkare i Solna så ska man – åtminstone för en initial och enklare undersökning – inte vara rädd för att prova den billigare.

Var inte rädd för att prova en ny tandläkare i Solna

Som vi sa, tandvård är dyrt i Sverige och väldigt många tandläkare överlever just tack vare en stor och trogen bas av kunder. Då det råder fri prissättning inom branschen så kan det vara värt att sätta lite press på sin tandläkare; att man uppskattar och känner sig trygg med dennes jobb innebär inte på något sätt att man ska betala för mycket pengar för tjänsterna. Tandvård och god sådan går att få till ett skäligt pris.

Att ombyte förnöjer kan faktiskt vara en devis som går att applicera även till en tandläkare och kanske främst då det kommer till städer där det finns ett stort urval av sådana – Stockholm och närliggande områden som Solna, Årsta och exempelvis Nacka är tydliga exempel på detta.

Tre olika tandläkarförbund och branschorganisationer i Sverige

God tandvård sker inte automatiskt. Utan hårt jobb från flertalet förbund och organisationer i landet hade tandvården säkerligen inte haft den kvalitet den har idag. Det är inte bara kvaliteten på vården som påverkas utan även tandläkares, tandsköterskor och tandhygienisters arbetsvillkor förbättras genom lobbandet från olika organisationer i branschen. Som gäller i alla branscher behöver tandläkarna någon som för deras röst i samtal med myndigheter och andra föreningar. Vilka är det som gör det i Sverige?

Privattandläkarna

Privattandläkarna är en branschorganisation som är medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden. De beskriver sig själva som en aktör som myndigheter, politiker och representanter för media kan samarbeta och utbyta idéer med. Privattandläkarna ligger i centrala Stockholm (inte långt från Drottninggatan, som brukar räknas som mittpunkten) och företräder, precis som namnet avslöjar, privata tandvårdsföretag.

De poängterar att patienters tillgång till god tandläkarvård är beroende av bra förutsättningar och villkor för de tandläkare som skall erbjuda dem vården. De talar även om att det är viktigt med öppenhet gällande priser och kvalitet, vilket gör det lättare för den enskilde patienten att välja en tandläkare som tilltalar just dem.

Rent konkret jobbar privattandläkarna till exempel för:

  • Fri prissättning
  • Högkostnadsskydd till tandvården
  • Hederlig konkurrens
  • Patienternas rätt att fritt välja tandläkare

Sveriges tandläkarförbund

Även Sveriges Tandläkarförbund är baserat centralt i Stockholm, inte långt från Drottninggatan (Österlånggatan i Gamla stan, vilket nästan är där Drottninggatan börjar). Till skillnad från Privattandläkarna har de lite andra arbetsmål. Medan Privattandläkarna mer lobbar för fri prissättning och mer arbetar för själva marknaden, jobbar Sveriges Tandläkarförbund mer med att stödja sina medlemmar i olika situationer.

Förbundet är en del av Saco, som är en fackförening för akademiker inom olika branscher. Med det sagt arbetar de givetvis inte bara för att stödja sina medlemmar. En fackförening idag arbetar ofta även med att bland annat fortbilda sina medlemmar och uppdatera dem om branschen genom en branschtidning. Därtill anordnar Sveriges Tandläkarförbund varje år Odontologiska Riksstämman, där stipendier till forskning på området delas ut.

Tjänstetandläkarna

Även tjänstetandläkarna är baserade centralt i Gamla stan i Stockholm, inte långt ifrån gågatan Drottninggatan. Tjänstetandläkarna beskriver sig själva som ”organisationen för alla anställda tandläkare”. De skriver att de flesta av deras medlemmar för närvarande är anställda inom Folktandvården, men att antalet medlemmar med en privat anställning växer hela tiden. Samtidigt poängterar de att det är själva anställningen som är den gemensamma nämnaren och att förhållandet mellan chef och personal utgör grunden för deras arbete.

Tjänstetandläkarna jobbar med att, i likhet med de två andra organisationerna ovan, påverka myndigheter, politiker, föreningar och förbund. På deras hemsida kan man läsa att de vill föra vidare tandläkarnas aspekter på förändringar som är av vikt för utövningen av yrket.

Om du letar efter en privattandläkare i Stockholm: www.tandläkaredrottninggatan.se

Tandprotes eller tandimplantat – vad är bäst?

Munnen ska inte skvallra om vilken socialgrupp du tillhör. Alla har rätt till ett leende. Sverige har i många år satsat hårt på att vi som bor här ska ha så bra tänder som möjligt. Den generation där var och varannan hade tandprotes i stort sett i hela munnen, är på väg att dö ut.

tänder

Dagens pensionärer, 30- och 40-talisterna, får ofta kanske allt för ofta tandimplantat istället när en eller fler tänder fungerar dåligt.

Utvecklingen från protest mot implantat är tydlig och har gått rätt fort. Kanske för fort ibland. För nu har vi ett annat problem. Periimplantit. Det är inflammationer i mjukvävnaden i munnen som man kan få efter att ha satt in just tandimplantat efter förlorade tänder. Det här är ett betydande problem som kostar samhället och patienterna själv stora pengar. Det skriver SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering på sin hemsida.

Implantat populärt men kräver god munhygien

Det ska sägas att tandimplantat är en långsiktig lösning som ofta är bra. Men den här åtgärden kräver ibland en hel del av patientens munhygien. Var femte som i dag får implantat förväntas utveckla inflammationer, alltså periimplanti inom tio år efter ingreppet har gjorts.

De här uppgifterna diskuterades redan för några år sen och Tandläkartidningen har skrivit en hel del om problemet.

Det finns förstås flera fördelar med implantat, annars skulle det inte vara en så populär metod både bland tandläkare och patienter. För en person som kan sköta sin tandhygien bra så liknar livet med tandimplantat helt enkelt  livet med egna tänder mest. Det kan kännas värdigare att ha fasta implantat som ersättning för dåliga tänder man måste ta bort, än en protes som ska plockas in och ut i munnen.

Tandimplantat är helt enkelt bra om patienten är så frisk att hon eller han kan sköta sina tänder på ett bra sätt och hålla rent.

Ett implantat kan naturligtvis också vara att föredra för en patient som kanske har problem med demens och svårt att komma ihåg att ta på och av en protes.

Hur stort problemet med inflammationer kommer att bli vet ingen. Nu börjar fler patienter ha haft implantat en längre period. Framöver kan vi se effekterna av hur äldre implantat fungerar på en större del av befolkningen. Det har inte gått tidigare då implantat var mer ovanligt.

Tandprotes kan fortfarande vara ett bra val

Protesten i vattenglaset vid sängen har det skämtats mycket om i film och tv. Men faktum är att den löstagbara protesten fortfarande kan vara ett bra alternativ. Den kan vara lättare att rengöra för patienter med till exempel motoriska problem i händerna.

Är du osäker på vad som passar dig kan du i första hand välja att få testa en protes. En del patienter blir nöjda med det och vill inte gå vidare med implantat efter att ha provat en tid.

Om du själv står i valet och kvalet mellan de två modellerna så ta dig tid att prata med din tandläkare ordentligt om för- och nackdelar. Vad gäller just för dig? Det är sällan bråttom att bestämma om den här frågan så det finns tid att utnyttja.

Väljer du en tandprotes slipper du alltså oroa dig för att få inflammationer efter implantat. Väljer du implantat istället får du en lösning som i mångt och mycket liknar “egna” tänder, men kraven på att du håller en god munhygien för att undvika inflammationer är högre.

På sidan tandimplantat Solna hittar du mer information om tandimplantat och liknande behandlingar.

Så förebygger du tandlossning

Att ha friska tänder är en viktig del av hälsan. Det finns forskning som visar att en dålig munhygien bidrar till en rad andra sjukdomar. Men det positiva är att en god munhygien däremot kan hjälpa till att förebygga en hel del sjukdomar och lägga grunden till en bra hälsa. Därför är det viktigt att själv sköta sin tandhygien och att gå till tandläkaren med jämna mellanrum.

Om du oroar dig för att ditt tandkött är inflammerat, du har kanske återkommande blödningar i tandköttet när du borstar tänderna så ta hjälp av tandvården. Att få hjälp och en professionell bedömning i god tid är den bästa åtgärden för att undvika tandlossning.

Blödande tandkött en varningssignal

Ett friskt tandkött ska ha en blekrosa färg och tandköttet ska strama kring dina tänder. Genom att undvika rökning, borsta dina tänder två gånger om dagen med en mjuk tandborste och med tandkräm, samt genom att regelbundet använda tandtråd har du lagt grunden för en god tandhälsa.

Men om du ofta börjar blöda när du borstar tänderna kan det vara ett tecken på att något är fel. Om du ser att tandköttet är rödare än det brukar vara och att kanten på tandköttet är svullet och blankt bör du ta kontakt med tandvården. Du kan själv beröra det svullna området i munnen och ser du att tandköttet då börjar blöda ska du absolut ta råd av en tandläkare. Ett blödande tandkött behöver inte vara tecken på begynnande tandlossning, men det kan vara det – och ju tidigare du tar hjälp desto lättare är det att förebygga vidare problem i munnen.

Svårt ställa egen diagnos

Många förbiser lätt problem som hör till munnen och tänderna. Det är lätt att tänka att problemet inte är så farligt och ska gå över av sig själv bara man borstar bättre under en period. Men problem med tandlossning kommer smygande. Ett tecken kan vara dålig lukt ur munnen. Sådana symptom kan också bero på allmänt dålig munhygien och därför är det svårt att vara sin egen tandläkare och ställa diagnos. Det är viktigt att du tar hjälp av en professionell tandläkare som ser om du behöver hjälp och behandling för att problemen inte ska förvärras.

Det är vanligt att patienter inte söker hjälp för sina inflammationer i munnen. Först när tänderna förlorar fäste i tandköttet söker man hjälp. När det har gått så långt att tänderna börjar bli rörliga då har man troligen haft problem i minst ett tiotal år utan att ta signalerna på allvar.  

shutterstock_7431811

Tandfickor samlar bakterier

Det som händer den patient som får problem med tandlossning är att tandfickor bildas i tandköttet. Då har det friska strama tandköttet börjat tappa sin elastiska grundform och så kallade fickor bildas runt tanden. I fickorna samlas bakterier som är skadliga för hälsan. Med hjälp av en tandläkare kan man som patient få sina tandfickor rengjorda så att bakterierna minskas så långt det är möjligt. Det här är inget man kan ordna på egen hand och får man inte bort bakterierna kan läkningen inte påbörjas av sig själv. Det går att läka ut tandlossning men inte på egen hand.  Det krävs yrkesmässig tandvård!

Behandling som ger läkning

Tandläkaren kan alltså ta bort plack och tandsten som samlar bakterier på tänderna och i tandköttets fickor. Det är en förutsättning för att inflammationen ska upphöra. Som patient kan man i regel få bedövning under den här typen av behandling eftersom tandköttet är inflammerat och smärtar vid beröring.

Men det är inte alltid det går att spola rent och få bort alla bakterier. Då kan det bli aktuellt med en operation. Det är ett ingrepp som betyder att man öppnar en del, en lucka i tandköttet för att komma åt tandroten och rengöra. Läkningen brukar ta ungefär tio dagar.

Tandvårdskliniker i Stockholm – en jämförelse

Tidigare, när Folktandvården var ensam aktör inom området, var det inte samma typer av skillnader mellan kliniker som det är idag, när fler privata alternativ finns att välja mellan. Med fler privata tandläkarmottagningar följer naturligtvis vissa skillnader – och då kanske främst i priserna.

I den här undersökningen har 4 kliniker valts ut på måfå i Stockholm och i texten jämförs priser på flera olika typer av jobb.

Obs: Inga namn på kliniker kommer att nämnas. Detta på grund av att prisnivåerna är i ständig förändring. Undersökningens syfte är endast ett ge en bred överblick över Stockholms olika privata tandläkarmottagningar.

Priser

Mellan de slumpvis utvalda klinikerna skiljer sig priserna en hel del. Klart billigast är en av de två klinikerna i undersökningen som ligger på Drottninggatan. Den här kliniken tar nämligen endast 450 kronor för en vanlig basundersökning. Det här kan jämföras med den andra kliniken på samma gata, som tar 810 kronor för samma jobb. De övriga två klinikerna tar 810 respektive 990 kronor.

Den kliniken som tar 990 kronor för en basundersökning utmärker sig som dyrast, något som gäller även för de andra typer av jobb som är med i den här jämförelsen. Den här förhållandevis dyra tandläkarmottagningen, som ligger på Östermalm i Stockholms innerstad, tar exempelvis 4 996 kronor för en lagning av 1 hål + rotfyllning (1 kanal).

Det här priset är det ingen av de andra klinikerna som kommer i närheten av – de två klinikerna på Drottninggatan tar 2 550 respektive 3285 kronor, och den tredje (Birger Jarlsgatan) tar 3 751 kronor. Även för att ta bort en visdomstand är Östermalmskliniken överlägset dyrast med ett pris på 1 700 kronor.

Den näst dyraste, den på Birger Jarlsgatan, tar 1286 kronor för samma jobb, medan de två tandläkarmottagningarna på Drottninggatan tar 670 respektive 985 kronor för borttagning av en visdomstand.

Lagning utan rotfyllning är ett jobb vars prisnivåer inte riktigt motsvarar de andra. Här är nämligen inte Östermalmskliniken dyrast – istället är det den på Birger Jarlsgatan som är det med ett pris på 847 kronor. Östermalmstandläkaren begär endast 800 kronor.

Slutsats

Är det billig tandvård man är ute efter bör man alltså söka sig till Drottninggatan. Tänk på dock att billigt inte alltid är lika med bra, och att man alltid bör göra noga efterforskningar av tandläkaren och kliniken innan man bestämmer sig för att söka vård där.

Det bästa är att söka runt på internet eller andra plattformar och helt enkelt skapa sig sin egen uppfattning.

Vi rekommenderar denna tandläkare i Stockholm.

Recension: Modern tandläkare i Solna

Bästa tandläkarna i hela stan”.

Så låter ett av de många positiva omdömen som Solna Dental fått av sina kunder.

Tandläkarmottagningen, som  håller till i en nyrenoverad, modernt utrustad och helt digitaliserad lokal i Huvudsta i Solna,  har på kort fått ett mycket gott renommé.

I en undersökning på nätet har dessa tandläkare i Solna fått 4,7 av 5 möjliga poäng av de som har röstat och många kunder har också gett mycket fina kommentarer. Här är ett axplock:

Alltid mycket professionellt och trevligt bemötande. Har en ganska uttalad rädsla för tandläkare och hade inte varit hos tandläkaren på många år. Trots det slapp jag höra förmaningar och dömande ord som jag annars upplevt”, skriver signaturen Emelie L.

Hos detta företag jobbar den bästa tandhygienisten som jag träffat genom alla år, hon är så proffsig och har så mycket kunskap samt ett helhetstänk”, skriver Ingela J.

En fantastisk tandläkare…lätt på handen och väldigt bra service”, skriver Richard Mayanja

Specialister på munhälsa

Som tandläkare i Solna har man huvudinriktningen tandhälsa och där är givetvis tandhygienisten är en viktig kugge. En stor del av den rollen är att ge patienterna råd och tips om munhygienen, så att man ska slippa framtida problem med karies, plack, tandlossning och andra tandsjukdomar. Ett besök hos tandhygienisten är alltså ett smart sätt att spara pengar på framtida tandläkarbesök.

Tandhygienisten undersöker patientens tänder noggrant med den senaste tekniken och ger sedan råd om hur man ska sköta garnityret. Borstas tänderna på rätt sätt? Skulle resultatet bli bättre med tandtråd? Bör patienten fundera på att ändra kosten, blir det för mycket socker? Solna Dental har kompetenta tandhygienister med utbildning och kunskap att hitta svaren som kan få ordning på din tandhälsa.

Erbjuder även akuttandvård

Även om du redan har fått problem med dina tänder är det här en mottagning som du kan vända dig till. Solna Dental utför akut tandvård för den som har drabbats av sprängande tandvärk eller har råkat ut för en olycka och slagit sönder en tand. Det är öppet året om och alla nyopererade patienter får ett direktnummer till sin kirurg, som har jour dygnet runt. Om något går åt skogen så finns det alltså hjälp att tillgå.

Den som har tandläkarskräck, då? Traumatiska besök hos ”tandis” i barndomen sätter sina spår och det finns många som tvekar att gå till tandläkaren även i vuxen ålder. Det problemet försöker man komma förbi genom att erbjuda särskilt stöd för patienter som lider av tandläkarskräck.

Något som uppskattas av kunden Sara P:

”Jättetrevliga tandläkare som är försiktiga och har respekterar att man är tandvårdsrädd”.

Ett betyg så gott som något.

Vilka jobbar inom tandvården?

På en tandläkarmottagning arbetar flera olika yrkesgrupper, och vilka det är växlar mellan olika mottagningar. På vissa mottagningar kanske det bara jobbar en tandläkare och en tandsköterska, medan en annan även har tandhygienister på lönelistan.
Här bjuder vi på en genomgång av vilka yrkesgrupper som man kan stöta på inom tandvården.

Tandläkare

Tandläkaren har det kanske mest mångsidiga uppdraget inom tandvården. En tandläkare ställer diagnoser, förebygger och behandlar skador på tänderna, i munhålan och i käken. Att sätta in broar, kronor och implantat för att ersätta förlorade tänder hör också till arbetsuppgifterna. En tandläkare har även rätt att skriva ut en del läkemedel. Det kan vara smärtstillande, antibiotika och antiinflammatoriska medel.

En tandläkare har fem års högskoleutbildning. När studierna är genomförda och godkända får tandläkaren en legitimation, som utfärdas av Socialstyrelsen.

Efter två års arbete som allmäntandläkare kan en tandläkare specialisera sig. Det finns åtta olika inriktningar att utbilda sig vidare i: endodonti, parodontologi, oral protetik, bettfysiologi, ortodonti, pedodonti, odontologisk radiologi och käkkirurgi.
Specialistutbildningarna är i regel tre till fyra år långa.

Tandsköterska

Tandsköterskan arbetar i de flesta fall med en eller flera tandläkare på en mottagning, och arbetsuppgifterna kan variera mellan olika mottagningar. En tandsköterska assisterar tandläkaren vid olika behandlingar, har ansvaret för den viktiga hygienen på arbetsplatsen.

Vissa behandlingar utförs också av tandsköterskor, det kan handla om att ta avtryck på tänderna, ta röntgenbilder och ge en del bedövningar. Tandsköterskan har också ansvar för en del administrativa uppdrag, som tidsbokningar och kontakter med myndigheter. Den sociala kompetensen är mycket viktig i yrket, eftersom man har mycket kontakt med människor.

Tandsköterskeutbildningen är eftergymnasial och är ett och ett halvt år lång. Den kan även genomföras på distans.

Tandhygienist

En tandhygienist ägnar sig åt den förebyggande sidan av tandvården. Uppdraget är att hjälpa patienterna att hålla tänderna så rena och friska som möjligt. Tandhygienisten informerar och ger rådgivning till patienter om hur de ska sköta munhygienen för att ha friska tänder livet ut.

En tandhygienist förväntas också arbeta utåtriktat, det kan handla om att informera barn och ungdomar i skolan. Tandhygienisten ställer diagnoser och behandlar olika tandproblem, som tandlossning, inflammationer och karies. Att ta bort tandsten och missfärgningar samt putsa tänderna hör också till arbetsuppgifterna. Bland mycket annat.
En tandhygienist är utbildad på det tandhygienistprogrammet på högskolenivå. Legitimation utfärdas av Socialstyrelsen.

Tandtekniker

På många tandläkarmottagningar arbetar även en tandtekniker. Arbetsuppgifterna handlar i hög grad om att tillverka ersättningar för förlorade eller skadade tänder. Tandteknikern arbetar med flera olika material: porslin, guld, titan, plast, kobolt-krom med mera. Implantat, tandkronor, fasader och broar tillverkas av tandteknikern som ofta arbetar med datateknik och därför behöver kompetens även på dataområdet.

Känsla för färg och form är viktigt för en tandtekniker, som ofta ska formge och sätta rätt färg på konstgjorda tänder så att de passar in bland patientens ”egna” tänder.

Tandtekniker lär sig yrket på en treårig högskoleutbildning. Den omfattar både teori och praktik. En färdig tandtekniker får en kandidatexamen i tandteknik.