månadsarkiv: februari 2018

Medicinsk tandvård i Solna

Det är stor skillnad på allmän tandvård och medicinsk tandvård. Det första handlar om att få undersökningar, proaktiva åtgärder samt ingrepp för att därigenom hålla tänderna friska och hela.

Med medicinsk tandvård menas vård som behöver sättas in vid ”svårare medicinska sjukdomstillstånd”. Det kan också handla om att man har funktionsnedsättning på grund av problem med tänderna.

Detta betyder även att de flesta privata tandläkare inte kan erbjuda tillräcklig vård om det handlar om medicinsk tandvård. I dessa fall behövs specialister som är utbildade inom exempelvis kirurgi eller specialisttandvård. Personal som jobbar med dessa patienter kan även var specialister inom geriatrik eller fysiska/psykiska funktionsnedsättningar.

I vissa fall handlar medicinsk tandvård om att erbjuda vård genom uppsökande verksamhet. Det betyder helt enkelt att vårdpersonal kommer hem till personen (eller till boenden) för att ge den vård som krävs. Det kan exempelvis krävas vid viss funktionsnedsättning.

För att få medicinsk tandvård behövs vanligtvis remiss från tandläkare eller hälsocentral. Detta ska alltså ses som ett komplement till den allmänna tandvården. Om det behövs remiss eller inte framgår på de olika klinikernas hemsidor.

Särskilt tandvårdsbidrag

I det fall du har en sjukdom som påverkar dina tänder negativt kan du ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag. Det samma gäller om du har en funktionsnedsättning som ger liknande resultat. Det kan exempelvis gälla vid ovanligt stor muntorrhet eller infektionskänslighet.

Det är i sådant fall Försäkringskassan som betalar ut detta bidrag och ansökan kan göras till dem i samråd med en tandläkare. Det är nämligen en tandläkare eller en tandhygienist som måste avgöra om detta krävs eller inte.

Här hittar du hjälpen i Solna

Anser du att du behöver medicinsk tandvård är första steget att ta kontakt med en tandläkare i Solna för att därigenom få en professionell bedömning om remiss ska skickas vidare. Det är, som nämnts ovan, även dessa som kan avgöra om du har rätt till särskilt tandvårdsbidrag.

Kliniker som har denna kompetens finns både inom allmän sjukvård och privat sjukvård. Generellt sker däremot behandling oftast inom samma region. Om det är lång vårdkö kan man däremot bli skickad till annat landsting eller region.

Inom allmän sjukvård i Solna är det Karolinska sjukhuset som gäller. Kontakt kommer då att tas med avdelningen för ”Medicinsk tandvård”. Kontakt kan även tas med sjukhus inom närbeläget område. Detta så som Stora Sköndal, Huddinge, Söder och Mälarbacken. På dessa ställen finns sjukhus med just denna specialistkompetens. För fler detaljer läs här.