Tre olika tandläkarförbund och branschorganisationer i Sverige

God tandvård sker inte automatiskt. Utan hårt jobb från flertalet förbund och organisationer i landet hade tandvården säkerligen inte haft den kvalitet den har idag. Det är inte bara kvaliteten på vården som påverkas utan även tandläkares, tandsköterskor och tandhygienisters arbetsvillkor förbättras genom lobbandet från olika organisationer i branschen. Som gäller i alla branscher behöver tandläkarna någon som för deras röst i samtal med myndigheter och andra föreningar. Vilka är det som gör det i Sverige?

Privattandläkarna

Privattandläkarna är en branschorganisation som är medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden. De beskriver sig själva som en aktör som myndigheter, politiker och representanter för media kan samarbeta och utbyta idéer med. Privattandläkarna ligger i centrala Stockholm (inte långt från Drottninggatan, som brukar räknas som mittpunkten) och företräder, precis som namnet avslöjar, privata tandvårdsföretag.

De poängterar att patienters tillgång till god tandläkarvård är beroende av bra förutsättningar och villkor för de tandläkare som skall erbjuda dem vården. De talar även om att det är viktigt med öppenhet gällande priser och kvalitet, vilket gör det lättare för den enskilde patienten att välja en tandläkare som tilltalar just dem.

Rent konkret jobbar privattandläkarna till exempel för:

  • Fri prissättning
  • Högkostnadsskydd till tandvården
  • Hederlig konkurrens
  • Patienternas rätt att fritt välja tandläkare

Sveriges tandläkarförbund

Även Sveriges Tandläkarförbund är baserat centralt i Stockholm, inte långt från Drottninggatan (Österlånggatan i Gamla stan, vilket nästan är där Drottninggatan börjar). Till skillnad från Privattandläkarna har de lite andra arbetsmål. Medan Privattandläkarna mer lobbar för fri prissättning och mer arbetar för själva marknaden, jobbar Sveriges Tandläkarförbund mer med att stödja sina medlemmar i olika situationer.

Förbundet är en del av Saco, som är en fackförening för akademiker inom olika branscher. Med det sagt arbetar de givetvis inte bara för att stödja sina medlemmar. En fackförening idag arbetar ofta även med att bland annat fortbilda sina medlemmar och uppdatera dem om branschen genom en branschtidning. Därtill anordnar Sveriges Tandläkarförbund varje år Odontologiska Riksstämman, där stipendier till forskning på området delas ut.

Tjänstetandläkarna

Även tjänstetandläkarna är baserade centralt i Gamla stan i Stockholm, inte långt ifrån gågatan Drottninggatan. Tjänstetandläkarna beskriver sig själva som ”organisationen för alla anställda tandläkare”. De skriver att de flesta av deras medlemmar för närvarande är anställda inom Folktandvården, men att antalet medlemmar med en privat anställning växer hela tiden. Samtidigt poängterar de att det är själva anställningen som är den gemensamma nämnaren och att förhållandet mellan chef och personal utgör grunden för deras arbete.

Tjänstetandläkarna jobbar med att, i likhet med de två andra organisationerna ovan, påverka myndigheter, politiker, föreningar och förbund. På deras hemsida kan man läsa att de vill föra vidare tandläkarnas aspekter på förändringar som är av vikt för utövningen av yrket.

Om du letar efter en privattandläkare i Stockholm: www.tandläkaredrottninggatan.se