Tandblekning

Varför blir tänderna mörka med åren?

Att tänderna blir mörkare med åren sker naturligt för de flesta, och det finns flera olika anledningar till att tänderna tappar sin vithet. Men det är konstaterat att tobak, vissa typer av mat och dryck (paradexemplet är kaffe) och även vissa sjukdomar gör tänderna mörkare.

Vill man bleka sina egna tänder hemma så sker det på egen risk, eftersom det är svårt för en lekman att bedöma vilket medel som är lämpligt. Den bedömningen bör överlåtas till en utbildad tandläkare eller tandhygienist.

Om man har tunn emalj eller ilningar i tänderna så bör man inte bleka sitt garnityr. Snusare och rökare bör också undvika tandblekning.

Om man är gravid eller ammar bör man också avstå, eftersom det inte finns någon forskning på hur det påverkar barnet.

Förberedelser inför blekning

Innan man bleker tänderna så måste alla hål lagas. Tandsten och missfärgningar måste dessutom tas bort. God munhygien bör man också ha när man ska bleka tänderna.

I vissa fall kan det vara svårt att bleka tänderna. Gula och bruna missfärgningar är ganska lätta att bleka bort, medan mörka missfärgningar från amalgamfyllningar i stort sett är omöjliga att få bort. Även tänder som har fått en smäll som har skadat tandnerven är ofta mörkare än andra tänder och svåra att bleka.

Tandblekning – så går det till

Det finns flera olika metoder för tandblekning, men ingreppet görs alltid med någon form av blekmedel. Blekmedlet läggs ofta på i form av en gel, men kan också kombineras med laser eller ljusbehandling.

De geler som idag används vid tandblekning innehåller ämnen karbamidperoxid eller väteperoxid. Ämnena bleker ner de missfärgande mörka ämnena till mindre och inte lika starkt färgade ämnen.

En tanblekningsbehandling på en mottagning är klar på ungefär en timme, men det är vanligt med ett eller två återbesök för att nå ett ännu vitare resultat. För att isolera tänderna används ofta en gummiduk. På så sätt skyddar man tandkött och den övriga munnen från de starka ämnena.

Om man gör blekningen hemma (efter konsultation av sakkunnig) så gör man ett avtryck av tänderna på kliniken. Med hjälp av avtrycket gör man en plastskena som man fyller med blekningsgel. Man har på skenan ett par timmar på dagen, eller på natten om det inte fungerar dagtid. En hemmabehandling brukar ta tre till fyra dagar.

Det finns ingen forskning på vilken metod som är bäst, den snabbare varianten på klinik eller den lite långvarigare hemmavarianten.

Man kan få ilningar efteråt

Vanliga biverkningar efter en tandblekning är ilningar i tänderna och rött och irriterat tandkött, men dessa symptom går ofta över på några dagar.  Bäst är också att undvika att äta eller dricka något med starka färger under behandlingen och de närmaste dagarna efteråt.

Det är svårt att på förhand bedöma hur lyckad en tandblekning ska bli. Det är stor skillnad på hur tänder reagerar på behandlingen. Vilken typ av missfärgningar man har, hur länge man har haft dem och tandens ursprungs är alla faktorer som spelar stor roll för hur resultatet blir.

Resultatet av en tandblekning står sig vanligen i ett till tre år. Det har inte gjorts några undersökningar som visar hur tänderna påverkas av upprepade blekningar.