månadsarkiv: april 2016

Tandvårdskliniker i Stockholm – en jämförelse

Tidigare, när Folktandvården var ensam aktör inom området, var det inte samma typer av skillnader mellan kliniker som det är idag, när fler privata alternativ finns att välja mellan. Med fler privata tandläkarmottagningar följer naturligtvis vissa skillnader – och då kanske främst i priserna.

I den här undersökningen har 4 kliniker valts ut på måfå i Stockholm och i texten jämförs priser på flera olika typer av jobb.

Obs: Inga namn på kliniker kommer att nämnas. Detta på grund av att prisnivåerna är i ständig förändring. Undersökningens syfte är endast ett ge en bred överblick över Stockholms olika privata tandläkarmottagningar.

Priser

Mellan de slumpvis utvalda klinikerna skiljer sig priserna en hel del. Klart billigast är en av de två klinikerna i undersökningen som ligger på Drottninggatan. Den här kliniken tar nämligen endast 450 kronor för en vanlig basundersökning. Det här kan jämföras med den andra kliniken på samma gata, som tar 810 kronor för samma jobb. De övriga två klinikerna tar 810 respektive 990 kronor.

Den kliniken som tar 990 kronor för en basundersökning utmärker sig som dyrast, något som gäller även för de andra typer av jobb som är med i den här jämförelsen. Den här förhållandevis dyra tandläkarmottagningen, som ligger på Östermalm i Stockholms innerstad, tar exempelvis 4 996 kronor för en lagning av 1 hål + rotfyllning (1 kanal).

Det här priset är det ingen av de andra klinikerna som kommer i närheten av – de två klinikerna på Drottninggatan tar 2 550 respektive 3285 kronor, och den tredje (Birger Jarlsgatan) tar 3 751 kronor. Även för att ta bort en visdomstand är Östermalmskliniken överlägset dyrast med ett pris på 1 700 kronor.

Den näst dyraste, den på Birger Jarlsgatan, tar 1286 kronor för samma jobb, medan de två tandläkarmottagningarna på Drottninggatan tar 670 respektive 985 kronor för borttagning av en visdomstand.

Lagning utan rotfyllning är ett jobb vars prisnivåer inte riktigt motsvarar de andra. Här är nämligen inte Östermalmskliniken dyrast – istället är det den på Birger Jarlsgatan som är det med ett pris på 847 kronor. Östermalmstandläkaren begär endast 800 kronor.

Slutsats

Är det billig tandvård man är ute efter bör man alltså söka sig till Drottninggatan. Tänk på dock att billigt inte alltid är lika med bra, och att man alltid bör göra noga efterforskningar av tandläkaren och kliniken innan man bestämmer sig för att söka vård där.

Det bästa är att söka runt på internet eller andra plattformar och helt enkelt skapa sig sin egen uppfattning.

Vi rekommenderar denna tandläkare i Stockholm.