månadsarkiv: februari 2020

När du vill ha ett vackert leende

Vill du kunna le stort igen? Om man har skadade tänder som kanske är sneda eller har fått skador på dem som man inte vill visa upp, kan man på enklaste sätt, fixa till dem med en skalfasad. Skalfasaderna ”limmas” direkt på tänderna och är tillverkade av keramik, som är bättre för hälsan än metaller som kan påverka en på negativt sätt.

Länge använde man sig av farliga metaller, amalgam och kvicksilver när man skulle laga tänder. Man förstod helt enkelt inte hur farligt det var att använda sig av sådana metaller i munnen. Men patienterna som fick detta i munnen, skadades och fick problem med hälsan. Därför finns det numera tandläkare som enbart använder sig av giftfria material när de lagar tänderna.

Allt vanligare med skönhet i tandläkarstolen

Många tandläkare har tagit till sig den efterfrågan som patienter har när det kommer till tänder och utseende. De vill inte bara ha tand- eller munvård, utan vill även kunna se bra ut med de tänder som de har, eller till och med förbättra ansiktets utseende. Av den anledningen kan man till och med få botoxinjektioner, fillers eller andra ingrepp i läppar, i kinder och motverka rynkor och liknande på så sätt.

Blekning svårt vid skadade tänder

Det kan vara svårt, för att inte säga omöjligt om man har väldigt skadade tänder att bleka dem. Men man kan ju vilja ha vita tänder för det. Då kan man skaffa sig skalfasader i stället. En skalfasad ”limmas” ovanpå tanden och ersätter ytan med en keramisk yta. På så sätt behöver man inte oroa sig över skador på tänderna, missfärgningar eller annat som man vill kunna dölja. Det är ett mycket enkelt sätt att skyla över fula skador på tänderna. Här kan du läsa mer om hur man kan få tag i skalfasader i Stockholm på: https://www.skalfasadstockholm.se.