När du vill ha tandblekning

Den som har druckit kaffe och te i flera år märker att tänderna får en omisskännlig färg på tänderna efter flera års drickande. Även rödvin, tomatsåser och annan färgstark mat ger missfärgningar på vita tänder. Och det är ju inte så konstigt, vi äter ju mat som lämnar spår efter sig när vi intar den. Därför kan det löna sig att genomföra en tandblekning.

Kan man göra en tandblekning på egen hand?

Vi rekommenderar verkligen inte att göra en tandblekning på egen hand. Det är ganska så starka kemikalier som man använder för att kunna bleka tänderna. Har du aldrig genomfört en tandblekning innan, bör man inte genomföra den på egen hand.  Tandblekning är en kemisk process som tränger djupt ner i tandemaljen och ner i tandbenet. Det gäller att förstå hur kemin fungerar för att resultatet ska bli precis som man önskar det. Kan man inte det, ska man inte ge sig kast med den sortens kemi när det kommer till tandblekning.

Så går en tandblekning till

Innan du kommer till tandläkaren för att få en tandblekning bör du borsta tänderna noggrant och ordentligt. Du bör inte ha synliga tandhalsar då tandblekningen kan ge dig ordentlig smärta i tänderna. Innan en tandblekning måste därför en tandläkare undersöka din tänder och fastställa om det är så att du kan genomföra en tandblekning. Det finns vissa missfärgningar som en tandblekning inte kan genomföras, som till exempel tandsten. Har du dessutom karies i tänderna måste sådant lagas innan du kan genomför aren tandblekning. Har du dessutom en tunn emalj lämpar det sig inte att bleka tänderna. Om du röker, bör du heller inte genomföra en tandblekning. Är du gravid eller ammar ditt barn, bör du heller inte genomföra en tandblekning, då hormoner i samband med graviditet och amning kan påverka resultatet.

Var noga med tänderna efter tandblekningen

När du väl har blivit undersökt av en tandläkare, går en tandsköterska igenom proceduren med tandblekning med dig. Hon, eller han berättar då vad du bör tänka på innan och efter en tandblekning. Till exempel bör du inte dricka kaffe, te, tomatsås eller rödvin precis efter en tandblekning, eftersom tandblekningen gör att tänderna är extra mottagliga för färgning av tänderna. Äter du något då som färgar tänderna, blir det lätt en permanent färgning av dina tänder. Och att gå omkring med röda tänder är nog inte så kul, speciellt inte om man har tänkt sig få fina och vita tänder.

Det märks att det är valår i år

Det märks att det  närmar sig valår eftersom det är brukligt att de partier som innehar regeringsposter börjar strössla bidrag på sina väljare, så att vi som går till valurnorna på valdagen ska känna oss positivt inställda till det rådande partier som innehar makten och välja i enlighet med den som kan ge oss mest i bidrag.

Regeringen vill att vi ska rösta vänster

På så sätt hoppas regeringsmakten att väljarna ska välja status quo, istället för att rösta bort regeringspartierna och känna sig osäkra inför att välja bort det sittande partierna och rösta på en regeringsombildning med andra partier. Det kan vara en av de stora anledningarna till att regeringen har valt att höja tandvårdsbidraget med 100 procent. Från 300 kronor har bidraget höjts till 600 kronor för alla mellan 22 och 29 år, och alla som är 65 år och äldre. För dem, som antas vara arbetsföra; mellan 30 till 64 år, höjs tandvårdsbidraget från 150 till 300 kronor per år och per person. Den höjningen träder i kraft från och med 15 april 2018. Så mycket som 750 miljoner kronor lär bidraget kosta.

Vi ska känna tacksamhet för lägre tandläkarkostnader

Regeringen hoppas med detta att vi ska känna att tandläkarkostnaderna inte är så höga, vilket de de facto är. Vad är det som kostar så mycket? Varför är det så dyrt att gå till tandläkaren? Vad  är det som kostar så mycket?

1. Tandläkare har hög utbildning

2. Tandläkaren betalar hyra för sin mottagning

3. Du betalar för material som är dyr

4. Du betalar för dyra redskap

5. Du betalar alltid för minst två personers löner; tandläkarens och tandsköterskans löner

Tandläkare har lång utbildning

Att bli tandläkare kräver en lång utbildning med hög konkurrens. De flesta tandläkarutbildningar kräver höga betyg. De flesta går en utbildning som räcker i minst sex år. En tandläkare studerar medicinsk grundutbildning, teoretisk kunskap, biomedicin, anatomi, cellbiologi, fysiologi, biokemi och farmakologi (läran om olika mediciner). En tandläkare vill ha en lön som motsvarar hens utbildningsnivå, samtidigt som det saknas tandläkare och efterfrågan är stor på utbildad tandläkare.

Dyr utrustning

En tandläkarmottagning har många dyra redskap och maskiner. En tandläkare är tvungen att använda godkända redskap och maskiner som godkänns av Socialstyrelsen, vilket gör att de är kostsamma. Det är för att vi som tandläkarbesökare ska var trygga med vad tandläkarna stoppar i våra munnar. Att fylla hålen i våra tänder, rengöra dem, röntga dem och så vidare är inte någon billig procedur och kräver dyr utrustning.

Behov av fler personal hos tandläkaren

Det krävs att man är två för varje patient. Om du någon gång har lagat något hål i dina tänder, vet du att det alltid krävs två personer som borrar, slipar, lagar tänder och röntgar dem. En tandläkare kan inte arbeta ensam, utan behöver ständig assistans från en tandsköterska. Därför betalar man som patient alltid för två löner när man går till tandläkaren.

Hitta din tandläkare!

Har du hittat din tandläkare? Om inte är det viktigt att du hittar en som du gillar och som du känner dig trygg med. Du bör ju gå regelbundet för att säkerställa att du har bra tänder och behåller hälsan i munnen. Helst bör du välja en tandläkare nära där du bor. Bor du till exempel i Stockholm finns det flera att välja mellan. En enkel sökning på internet ger för handen att det finns minst 27 tandläkarmottagningar. Så vilken ska du välja? Utmärkande för en bra tandläkare är trygghet, säkerhet och förtroende. Det kostar ju en hel del att gå till tandläkare och då vill man ju ha en som är duktig och kunnig, eller hur? Du får helt enkelt prova dig fram.

Tandimplantat är en permanent lösning

Tänderna fyller en mängd olika funktioner. De fördelar maten och ser till att vi får i oss tillräckligt med näring samt minimerar risken att sätta i halsen. De är avgörande i hur vi ser ut: ett leende kan, som det så vackert heter, förändra världen och det ligger mycket i det. Ler man så får man ofta ett leende tillbaka.

Tänderna påverkar även hur man ser ut gällande ansiktsformen då de stabiliserar musklerna och gör att de hålls uppe – saknar man tänder så åker käken nedåt och bakåt och det beror på att musklerna inte orkar hålla emot.

Ersätt förlorade tänder

Om man tappat sina tänder så måste man alltså ersätta dessa med nya, konstgjorda sådana. Det innebär som regel att man antingen får tandproteser – löständer – eller att man opererar in en mer permanent lösning som kallas för tandimplantat. Skulle du besöka en tandläkare i Stockholm i syfte att få tandimplantat inopererade så handlar det om en ganska lång resa innan de fungerar som vanliga tänder – om du överhuvudtaget bedöms som en lämplig kandidat. Det senare förklaras till mångt och mycket av vilken status ditt käkben har. Det är i detta som man borrar fast de titanskruvar där “tänderna” sedan ska fästas och om käkbenet inte är tillräckligt starkt så är ingreppet omöjligt. Här kan vi säga att exempelvis rökare ofta har försvagat käkben och därmed också bedöms som sämre kandidater än icke-rökare. Läs mer om tandimplantat du kan få i Stockholm på: tandimplantatstockholm.biz.

För- och nackdelar med tandimplantat

Vi tänkte snabbt titta på några fördelar som kommer med tandimplantat och därefter gå igenom några av de nackdelar som lösningen kan föra med sig:

Fördelar med tandimplantat:

 • De ser äkta ut. varje krona tillverkas för hand och med dina egna tänder som mall. Färg och form stämmer överens på pricken.
 • De känns äkta – efter en tid så känner du ingen skillnad mellan dina ordinarie tänder och dina implantat
 • De sitter fast. Du behöver inte känna obehaget av att de glappar då du äter eller pratar. Dessutom så slipper du sätta in- och plocka ut tänderna vid morgon och kväll.
 • Din tandsubstans bevaras. Vid andra ingrepp så skulle din tandläkare behöva slipa och fixa även dina ordinarie tänder. Det sker inte vid tandimplantat.

Nackdelar:

 • Det är dyrare. Förvisso täcker Försäkringskassan en del av kostnaden, men det handlar ändå om en ganska hög kostnad.
 • Problem med talet. Många upplever att talet försämras då vissa ljud blir svåra att framställa. Det handlar dock om en vaneperiod där man får räkna med att det tar ungefär ett halvår innan man “kan hantera” de nya tänderna.
 • Tandlossning. Även tandimplantat kan lossna. Det kallas för Periimplantit . Noggrann skötsel är ett måste – precis som vid vanliga tänder.
 • Svårt att bita. Många upplever att man biter för hårt och att man har svårt att tugga naturligt. Det är heller inte ovanligt att man av misstag biter sig i kinden eller i tungan. Precis som vid talet så handlar det om en vanesak innan man får kläm på vilket tryck man ska hålla då man biter och tuggar.

Medicinsk tandvård i Solna

Det är stor skillnad på allmän tandvård och medicinsk tandvård. Det första handlar om att få undersökningar, proaktiva åtgärder samt ingrepp för att därigenom hålla tänderna friska och hela.

Med medicinsk tandvård menas vård som behöver sättas in vid ”svårare medicinska sjukdomstillstånd”. Det kan också handla om att man har funktionsnedsättning på grund av problem med tänderna.

Detta betyder även att de flesta privata tandläkare inte kan erbjuda tillräcklig vård om det handlar om medicinsk tandvård. I dessa fall behövs specialister som är utbildade inom exempelvis kirurgi eller specialisttandvård. Personal som jobbar med dessa patienter kan även var specialister inom geriatrik eller fysiska/psykiska funktionsnedsättningar.

I vissa fall handlar medicinsk tandvård om att erbjuda vård genom uppsökande verksamhet. Det betyder helt enkelt att vårdpersonal kommer hem till personen (eller till boenden) för att ge den vård som krävs. Det kan exempelvis krävas vid viss funktionsnedsättning.

För att få medicinsk tandvård behövs vanligtvis remiss från tandläkare eller hälsocentral. Detta ska alltså ses som ett komplement till den allmänna tandvården. Om det behövs remiss eller inte framgår på de olika klinikernas hemsidor.

Särskilt tandvårdsbidrag

I det fall du har en sjukdom som påverkar dina tänder negativt kan du ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag. Det samma gäller om du har en funktionsnedsättning som ger liknande resultat. Det kan exempelvis gälla vid ovanligt stor muntorrhet eller infektionskänslighet.

Det är i sådant fall Försäkringskassan som betalar ut detta bidrag och ansökan kan göras till dem i samråd med en tandläkare. Det är nämligen en tandläkare eller en tandhygienist som måste avgöra om detta krävs eller inte.

Här hittar du hjälpen i Solna

Anser du att du behöver medicinsk tandvård är första steget att ta kontakt med en tandläkare i Solna för att därigenom få en professionell bedömning om remiss ska skickas vidare. Det är, som nämnts ovan, även dessa som kan avgöra om du har rätt till särskilt tandvårdsbidrag.

Kliniker som har denna kompetens finns både inom allmän sjukvård och privat sjukvård. Generellt sker däremot behandling oftast inom samma region. Om det är lång vårdkö kan man däremot bli skickad till annat landsting eller region.

Inom allmän sjukvård i Solna är det Karolinska sjukhuset som gäller. Kontakt kommer då att tas med avdelningen för ”Medicinsk tandvård”. Kontakt kan även tas med sjukhus inom närbeläget område. Detta så som Stora Sköndal, Huddinge, Söder och Mälarbacken. På dessa ställen finns sjukhus med just denna specialistkompetens. För fler detaljer läs här.

Tandläkarskräck – ett vanligt problem

Just nu gruvar sig många människor i Stockholm inför ett tandläkarbesök. Det kan vara ett rutinbesök, en rotfyllning eller isättning av ett tandimplantat, anledningen brukar inte spela så stor roll. För den som lider av tandläkarskräck är det oftast själva miljön som känns obehaglig.

Tandläkarfobi, eller tandläkarskräck, är ett begrepp som många känner igen. Och det är vanligare än man kanske kan tro. För en person som inte lider av tandläkarskräck kan det verka konstigt att vara rädd för just en tandläkarbehandling, men när man tänker efter så är det inte så konstigt. Att sitta bakåtlutad i en tandläkarstol ger en känsla av förlorad kontroll. De flesta av oss slappnar i det läget av och inser att vi inte kan göra mycket mer än att låta tandläkaren göra sitt jobb, men för vissa leder denna känsla av förlorad kontroll till frustration och rädsla.

Trauman

Sedan gör vissa moment hos tandläkaren faktiskt ont på riktigt, och det kan vara smärtan som skrämmer. En upplevelse i barndomen med en omild tandläkare kan ha satt sina spår, barn är ofta känsligare för smärta och förr i tiden var inte alla tandläkare som jobbade med barn så goda psykologer, för att uttrycka det milt.

Lugnande medel hjälper för många, men för vissa räcker inte ens det och man väljer att inte gå till tandläkaren över huvud taget. Ju längre tid man håller sig undan , desto större växer motviljan och olusten och tröskeln blir bara högre.

Samtal och terapi

Nuförtiden tar de flesta tandläkarkliniker fobier och rädslor på stort allvar och försöker aktivt hjälpa människor med tandläkarskräck genom att erbjuda samtal och terapi. Ofta finns en psykolog fast anställd och många tandläkare och tandsköterskor utbildar sig för att kunna hjälpa patienter med tandläkarskräck. Förståelsen för problemet har växt, och det tas på allvar. Räcker det inte med lugnande medel för en patient erbjuder man först en serie samtal. De första samtalen sker kanske inte ens på mottagningen utan på en mer neutral plats. Därefter kan patienten komma och besöka mottagningen och där få prata med tandläkaren. Samtalen kretsar inledningsvis sällan kring själva ingreppet utan fokuserar mer på patientens tidigare upplevelser samt känslor för stunden.

Många tandläkare rekommenderar patienter med tandläkarskräck att ta med en person de litar på, till exempel en god vän, som kan ha en lugnande inverkan. Att ha med en vän till mottagningen kan ha en avdramatiserande effekt på situationen och har visat sig effektivt i många fall.

Övervinn rädslan

Man har allt att vinna på att försöka bli av med sin tandläkarskräck. I och med att förståelsen för problemet nu är så utbredd och de allra flesta tandvårdsmottagningar erbjuder hjälp finns goda möjligheter för den som stegvis vill övervinna sin rädsla. Även om man har en god tandhälsa i dagsläget leder utebliven tandvård alltid i längden till problem med karies och tandlossning. Innan det gått så långt bör man göra allt man kan för att kunna gå till tandläkaren utan att känna rädsla. Kontakta en tandklinik idag och berätta om dina obehag, så kommer du att få hjälp med en gång.

Tandläkare – ett av de mest välbetalda jobben

Att bli tandläkare är inte lätt. Konkurrensen är stor  att komma in på landets utbildningar och det krävs att man har gått en naturvetenskaplig linje på gymnasiet, sedan att man blir antagen till tandläkarprogrammet på något av landets högskolor. Där studerar man i ungefär fem år (man läser 300 högskolepoäng) och man brukar läsa 40 poäng per termin. På gymnasiet ska du helst ha bra betyg i matematik, kemi och fysik.

Detta studerar du på utbildningen till tandläkare

På utbildningen får du studera kemi, cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi och anatomi. Andra ämnen du som blivande tandläkare får lära dig är patologi (sjukdomslära, medicin och farmakologi( lära om mediciner), etik, kommunikation och teamarbete. Efter avslutad utbildning får man en examen. Vill du läsa ännu mer kan du läsa även till en magisterexamen som tandläkare.

Du kan även specialisera dig som tandläkare

Tycker du sedan att det är intressant att studera kan du specialisera dig inom olika områden som ortodonti; då arbetare man med tandreglering, pedodonti; barntandvård, käkkirurgi, endodonti; rotbehandling och rotfyllnad, parodontologi; tandlossningssjukdomar och odontologisk radiologi. Så det är många saker du kan arbeta med, även som tandläkare. Det är inte bara att titta i folks munnar och borrar. Du kan inrikta din verksamhet som tandläkare inom många områden.

Detta tjänar en vanlig tandläkare

Här får du verkligen lön för mödan; en tandläkare tjänar cirka 40.000 i månaden, vilket är en snittlön i hela landet i Sverige. Lägst tandläkarlön har tandläkare på Gotland med 34.500 kronor i månaden, men det är ofta när man ännu är ung och inte har arbetat i så många år. Som mest tjänar man efter fyllda 45 år och då med 15 års arbetserfarenhet. Då kan man komma upp i drygt 46.000 kronor i månaden. Inte illa, eller hur?

Stor brist på tandläkare och läkare i hela landet

Det råder en stor brist, både på tandläkare och läkare i hela landet, vilket borgar för att som tandläkare lär du inte sakna arbetsmöjligheter. Varför inte satsa på en utbildning och en bra framtid med en god löneutveckling och bra slutlön som tandläkare? Många tandläkare startar egna mottagningar. Att ha egen mottagning ger en bra inkomst. Alla måste ju gå regelbundet till en tandläkare. Genom skattsedeln får du majoriteten av tandläkarbesöket bekostat av staten och Försäkringskassan. Alla barn i Sverige får ju gratis tandläkarvård, vilket också betalas via skattsedeln.

Viktigt med lokal tandläkare

Helst vill man ju gå till en tandläkare som är nära där man bor. Är det så att du till exempel bor i Sundbyberg är det lätt att hitta lokala tandläkare. Då får du en genomgång av dina tänder och tips och råd på hur du bäst kan ta hand om dina tänder så att de håller så länge det bara går. Vi behöver ha våra tänder, för att kunna tugga maten vi äter. Ingen vill ha gluggar i tandraden. Händer det att man tappar sina tänder, via olyckor eller av någon tandsjukdom är det viktigt att kunna få ersätta de tänderna. Fråga din tandläkare om bästa ersättning av dina saknade tänder, om du har behov av det. De vet råd på det.

Tandläkarskräck

Bor du på Södermalm och drar dig för att gå till tandläkaren? På Södermalm i Stockholm finns många duktiga tandläkare som känner till problemen med tandläkarskräck och är redo att göra ditt besök så enkelt och behagligt som möjligt. Men det är du som måste ta första steget och överkomma dina rädslor och föreställningar.

Inte ovanligt

Att vara pirrig och känna obehag inför ett besök hos sin tandläkare är inget konstigt, det gör många människor. Ungefär varannan svensk uppger att de upplever obehag inför ett tandläkarbesök. Det är helt enkelt en obekväm situation att ligga bakåtlutad i en stol i kallt strålkastarljus medan en främling gräver med stålverktyg i din mun. De allra flesta lyckas dock överkomma sitt obehag och går från tandläkaren nöjda med sig själva och tandläkarens jobb. Och framför allt med en betydligt fräschare känsla i munnen.

En fobi

För vissa kan dock obehaget inför tandläkarbesöket utvecklas till en fobi. Man låter tankarna och föreställningarna skena, överdriver det kommande obehaget och smärtan tills det når en punkt där det blir helt otänkbart att frivilligt utsätta sig för en sådan behandling. Tyvärr finns exempel på människor i skriande behov av tandvård som hellre blir av med sina tänder än gör ett besök hos tandläkaren. Lyckligtvis är de rätt få, och de flesta kan övervinna sina fobier med lite träning.

Tandläkarskräck, eller tandvårdsfobi som tandläkarna själva kallar det, är som sagt ett utbrett problem, men det finns lösningar. Vi ska ge dig några exempel.

Gå till en tandläkare med kunskap om problemet

Kanske har du besökt en tandläkare någon gång i livet som fnyst och avfärdat dina rädslor och kallat det för barnfasoner eller andra nedvärderande uttryck. En tandläkare som inte tar problemet på allvar ska du inte behöva utsätta dig för, framför allt inte om du bor i ett så tättbefolkat område som Södermalm eller andra delar av Stockholm. Ring runt i din stadsdel och hör dig för hur mottagningarna jobbar med tandvårdsfobi.

Besök en psykolog

Många tandläkarmottagningar har anställda psykologer som du kan besöka för att få hjälp med dina problem. Genom samtal och beteendeterapi lyckas många överkomma sin fobi. Många upplever också att det var en fördel att befinna sig just i tandläkarmottagningens lokaler under terapiarbetet.

Andra tips

Det kan också hjälpa att ta med en vän eller anhörig som du känner dig trygg med. Det kan hjälpa dig att avleda dina tankar från obehaget. Du kan också pröva att ta en lugnande tablett innan besöket, om tandläkaren anser att det är förenligt med behandlingen du ska få. I vissa fall kan även behandlingen utföras under narkos.

Laser

Är det själva vibrationerna och ljudet från borren som skrämmer dig kan du besöka en mottagning som utför laserbehandling. Laser kan användas för att laga hål, bota ilningar i tänderna och mycket annat samtidigt som du slipper det karaktäristiska ljudet från borren och dess vibrationer i huvudet.

Låt inte din tandläkarskräck hindra dig från en god munhygien och starka tänder. Kontakta en tandläkare som respekterar dina fobi och hjälper dig att övervinna den!

Läs mer på http://www.tandläkaresödermalm.biz/.

Att tänka på innan du hittar en tandläkare

Bor du i Bromma utanför Stockholm eller i en småstad någonstans i landet? Oavsett var man bor går det ungefär till likadant när man ska hitta en tandläkare. Som boende i Bromma har man dock mer att välja på än i en småstad, med tanke på att det ligger i Stockholm. Tandvård är dock något som alla behöver och barn har rätt till, så vare sig man bor i Bromma eller en mindre stad någonstans, ska det inte vara alltför svårt att hitta en tandläkare.

Privat eller offentlig sektor?

Den som vill få sina tänder undersökta kan antingen göra det hos en tandläkare i offentlig regi, det vill säga Folktandvården, eller hos en privattandläkare. Eftersom privata kliniker ofta har skillnader mot varandra, kan också skillnaden mellan att besöka Folktandvården och en privattandläkare variera.

Något som kan variera är priserna och hur många tider tandläkaren har. De flesta går en gång om året, medan andra kan behöva gå desto oftare. För den som går ofta kan en tandläkare med ett bra tidsutbud vara avgörande.

Använd sökmotorer

Det finns flera sätt man kan använda sig av sökmotorer på för att hitta en bra tandläkare. För att först få ett urval av kliniker att välja mellan kan du helt enkelt söka på ”tandläkare” följt av staden du bor i. Bor du till exempel i Bromma bör en sökning på ”tandläkare Bromma” ge dig ett antal kliniker att titta närmare på. Läs mer här!

Därefter kan det, särskilt om de är privata, vara bra att även söka runt efter recensioner på nätet. Det bör understrykas att anonyma recensioner på nätet givetvis inte behöver säga särskilt mycket, men om det finns många recensioner som ungefär klagar på samma sak kan det finnas skäl att bli skeptisk.

Hur trovärdigt är det egentligen?

Det finns många exempel på när firmor har gått in på dylika plattformar och gett sina konkurrenter dåliga recensioner. Genom att inte lita på recensioner där underlaget är väldigt tunt kan man undvika att gå på detta. Om det endast finns 2 – 3 recensioner om en tandläkare kan det alltså vara svårt att dra några slutsatser. Det är givetvis fullt möjligt för någon att iscensätta hundra negativa omdömen också, men bör vara mer sällsynt.

Ännu mer försiktighet bör iakttas när omdömena är skrivna av anonyma användare, vilket de ofta är. Det finns ett antal sidor där användarna behöver verifieras, och dessa är, som regel, mer pålitliga. Dock kan man aldrig vara 100 % säker, utan det gäller att kolla på flera sidor och ta del av ett så stort underlag som möjligt för att få sig en helhetsuppfattning.

Unik relation mellan dig och din tandläkare

Få yrken utvecklar samma relation till sina kunder som då det kommer till tandläkare. Det är egentligen bara att se till sig själv och hur man agerar då man står inför det årliga besöket hos en tandläkare – förmodligen så väljer här åtta av tio personer att besöka samma tandläkare som man alltid haft och det ska till mycket om man ska byta.

Varför? Jo, av den anledningen att munnen och tänderna är väldigt känsliga och att en tandläkare hela tiden skaffar sig den nödvändiga kunskapen kring hur varje patient agerar och reagerar vid beröring. Det vill säga; för de flesta så är det en trygghet i att ha samma tandläkare och man utvecklar därför en relation som varar genom hela livet – oavsett vad det kostar. Just priset är intressant gällande detta. Många pekar nämligen på att kostnaden för en tandläkare är för hög; men istället för att byta tandläkare så håller man fast vid sin speciella och detta även om denne tar mer betalt. Ser man till detta faktum så förstår man också varför denna relation är så unik.

Du kan exempelvis hitta en tandläkare där du bor – säg i Solna – som är mycket billigare än din ordinarie tandläkare; men du skulle ändå inte byta mottagning då du upplever den nödvändiga tryggheten och vet vad du får hos din ordinarie tandläkare. Här ska vi även tillägga att många gör fel här. Skiljer det extremt mycket pengar mellan två stycken olika tandläkare i Solna så ska man – åtminstone för en initial och enklare undersökning – inte vara rädd för att prova den billigare.

Var inte rädd för att prova en ny tandläkare i Solna

Som vi sa, tandvård är dyrt i Sverige och väldigt många tandläkare överlever just tack vare en stor och trogen bas av kunder. Då det råder fri prissättning inom branschen så kan det vara värt att sätta lite press på sin tandläkare; att man uppskattar och känner sig trygg med dennes jobb innebär inte på något sätt att man ska betala för mycket pengar för tjänsterna. Tandvård och god sådan går att få till ett skäligt pris.

Att ombyte förnöjer kan faktiskt vara en devis som går att applicera även till en tandläkare och kanske främst då det kommer till städer där det finns ett stort urval av sådana – Stockholm och närliggande områden som Solna, Årsta och exempelvis Nacka är tydliga exempel på detta.

Tre olika tandläkarförbund och branschorganisationer i Sverige

God tandvård sker inte automatiskt. Utan hårt jobb från flertalet förbund och organisationer i landet hade tandvården säkerligen inte haft den kvalitet den har idag. Det är inte bara kvaliteten på vården som påverkas utan även tandläkares, tandsköterskor och tandhygienisters arbetsvillkor förbättras genom lobbandet från olika organisationer i branschen. Som gäller i alla branscher behöver tandläkarna någon som för deras röst i samtal med myndigheter och andra föreningar. Vilka är det som gör det i Sverige?

Privattandläkarna

Privattandläkarna är en branschorganisation som är medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden. De beskriver sig själva som en aktör som myndigheter, politiker och representanter för media kan samarbeta och utbyta idéer med. Privattandläkarna ligger i centrala Stockholm (inte långt från Drottninggatan, som brukar räknas som mittpunkten) och företräder, precis som namnet avslöjar, privata tandvårdsföretag.

De poängterar att patienters tillgång till god tandläkarvård är beroende av bra förutsättningar och villkor för de tandläkare som skall erbjuda dem vården. De talar även om att det är viktigt med öppenhet gällande priser och kvalitet, vilket gör det lättare för den enskilde patienten att välja en tandläkare som tilltalar just dem.

Rent konkret jobbar privattandläkarna till exempel för:

 • Fri prissättning
 • Högkostnadsskydd till tandvården
 • Hederlig konkurrens
 • Patienternas rätt att fritt välja tandläkare

Sveriges tandläkarförbund

Även Sveriges Tandläkarförbund är baserat centralt i Stockholm, inte långt från Drottninggatan (Österlånggatan i Gamla stan, vilket nästan är där Drottninggatan börjar). Till skillnad från Privattandläkarna har de lite andra arbetsmål. Medan Privattandläkarna mer lobbar för fri prissättning och mer arbetar för själva marknaden, jobbar Sveriges Tandläkarförbund mer med att stödja sina medlemmar i olika situationer.

Förbundet är en del av Saco, som är en fackförening för akademiker inom olika branscher. Med det sagt arbetar de givetvis inte bara för att stödja sina medlemmar. En fackförening idag arbetar ofta även med att bland annat fortbilda sina medlemmar och uppdatera dem om branschen genom en branschtidning. Därtill anordnar Sveriges Tandläkarförbund varje år Odontologiska Riksstämman, där stipendier till forskning på området delas ut.

Tjänstetandläkarna

Även tjänstetandläkarna är baserade centralt i Gamla stan i Stockholm, inte långt ifrån gågatan Drottninggatan. Tjänstetandläkarna beskriver sig själva som ”organisationen för alla anställda tandläkare”. De skriver att de flesta av deras medlemmar för närvarande är anställda inom Folktandvården, men att antalet medlemmar med en privat anställning växer hela tiden. Samtidigt poängterar de att det är själva anställningen som är den gemensamma nämnaren och att förhållandet mellan chef och personal utgör grunden för deras arbete.

Tjänstetandläkarna jobbar med att, i likhet med de två andra organisationerna ovan, påverka myndigheter, politiker, föreningar och förbund. På deras hemsida kan man läsa att de vill föra vidare tandläkarnas aspekter på förändringar som är av vikt för utövningen av yrket.

Om du letar efter en privattandläkare i Stockholm: www.tandläkaredrottninggatan.se